• nationalpark-1-1050.jpg
  • nationalpark-2-1050.jpg
  • nationalpark-3-1050.jpg
  • nationalpark-4-1050.jpg
  • vestjylland-1-1050.jpg
  • vestjylland-2-1050.jpg

Nationalpark Vadehavet. Den danske del af Vadehavet er kommet på UNESCO's liste over verdensarv - i selskab med Egyptens pyramider og Grand Canyon i USA.

Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden yngler en stor bestand af den spættede sæl i Vadehavet.

Læs mere på: http://www.vadehav.dk

Læs mere på: http://nationalparkvadehavet.dk