• fiilso-1-1050.jpg
  • fiilso-2-1050.jpg
  • fiilso-3-1050.jpg
  • fiilso-4-1050.jpg
  • fiilso-5-1050.jpg
  • kort-filsoe1-1050.jpg

Med genskabelsen af Fiilsø har Vestjylland fået et af sine helt store naturområder igen, efter at søen har været tørlagt i flere generationer og søbunden opdyrket.

Med Aage V. Jensen Naturfonds køb af jorden blev vandet lukket ind i løbet af 2012, hvilket resulterede i et rekordstort antal fugle, der rastede i og omkring søen gennem hele efteråret. Gæs, ænder, vadefugle, havørn og fiskeørn er blot nogle af de spændende fugle, der kan opleves fra fugletårnene og udsigtspunkterne omkring søen.Engene, vådområderne og hedearealerne vil sammen med øerne i søen skabe gode forhold for ynglefugle og huse et spændende planteliv.

De græssende dyr i området sikrer, at landskabet ikke gror til i højere græsser og buske, hvilket ville forhindre mange arter af dyr og planter i at opretholde deres bestande. Man taler om såkaldte lysåbne naturtyper og de dertil knyttede arter, der ikke tåler skygge og som forsvinder, hvis vegetationen bliver for høj.

Se mere på http://www.filsoegaard.dk