• langli-1-1050.jpg
  • langli-2-1050.jpg
  • langli-3-1050.jpg
  • langli-4-1050.jpg

Øen, der er 80 ha stor, består overvejende af strandenge og strandoverdrev samt gamle grå klitter. Fra omkring 1840 til 1913 var der fast bosætning, som levede af landbrug, jagt og fiskeri. Øen er den nordligste og den fuglerigeste ø i Nationalpark Vadehavet. Øen blev købt af staten i 1982 og fik naturreservatstatus. Øen er åben for offentligheden fra 16. juli til 15. september. Adgangsreglerne til øen skal respekteres af hensyn til ynglefuglene. Der arrangeres guidede vandre- og køreture til øen i åbningsperioden.

Læs mere om Langli her: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/skallingen-og-langli/historie